بسیج بصیر

باید خودتان را آماده نگه دارید، خودتان را به‌روز نگه دارید، بصیرتتان را به‌روز نگه دارید، اخلاصتان را به‌روز نگه دارید، به‌روز بسیجى باشید و بسیجى بمانید؛ این رمز موفقیت ملت ایران و جامعه‌ى عظیم ایرانى است.

مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
تیر 91
11 پست
خرداد 91
9 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
10 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
4 پست
سه_نشانه
1 پست
یا_مهدی
1 پست
نخبگان
1 پست
بعثت
1 پست
مجلس
6 پست
اتحاد
1 پست
تذکر
1 پست
خواهش
1 پست
فتنه
1 پست
شهادت
2 پست
اخلاص
2 پست
ترس
1 پست
پیشرفت
3 پست
پدر_امت
1 پست
عزت_ملی
1 پست
قانون
1 پست
جوانان
7 پست
نماز
1 پست
تقوی
2 پست
الگوی_ما
1 پست
زن_و_عفاف
1 پست
نقش_معلم
1 پست
نقشه_راه
1 پست
انتخابات
2 پست
کرمانشاه
7 پست
وحدت
3 پست
9دی
1 پست
تحزّب
1 پست
یاحسین
2 پست
بصیرت
1 پست
بسیج
2 پست
راه_حق
1 پست
حج
1 پست
هدف_والا
1 پست